Vårterminens sista planeringsdagar för fritids.

 

 

 

20190409 

Mimergården    Ny planeringsdag för fritids!

 

OBS! Viktig information!

Information vårdnadshavare till barn placerade på fritidshemmet, Mimergården

 

Under skolåret äger grundskolan och fritidshemmet rätt till att ha sex stängningsdagar per läsår(heldagar). Vi önskar att ni så långt som möjligt försöker att understödja skolan i detta så att vi kan planera upp verksamheten genom att frigöra fritidshemspersonal för pedagogiskt planerande dessadagar.

Har ni inga möjligheter att hålla era barn hemma alternativt inte kan samordna mellan familjer nedanföljande dagar och därför önskar fritidshemsplats så uppmanar vi er att;

 Minst 3 veckor innan utlyst stängningsdag meddela detta till fritids.

 De barn som inte kan vara lediga bereds plats på Ängsmons fritidshem.

 

Vårterminen 2019s kvarstående stängningsdagar infaller på följande datum;

 

 

Måndag 3 juni 2019

(Senaste anmälningsdag måndag 13 maj )

OBS! måndag 3 juni är lovdag.

 

Måndag 10 juni 2019        

(Senaste anmälningsdag måndag 20 maj )

OBS! Måndag 10 juni är ordinarie skoldag

 

 

Göran Åkesson

Rektor Mimergården

from Mimergårdens fritidshem https://mimerfritids.wordpress.com/2019/04/10/varterminens-sista-planeringsdagar-for-fritids/
via BC logga in

Go Top